Mountain

Taken by P.Forrev

Half Moon

P. by Steve Carter

Night Sky

For more information please click on the photo

به نام تنهایی

آدمهایی كه هیچ وقت احتیاج به تنهایی ندارند ، معمولاً آدمهای كم‌مایه‌ای هستند.
خدا برای تنهایی‌اش آدم را آفرید.
ایمان زاییده‌ی ایدوئولوژی است که ارزش دارد، نه ایمان ارثی یا تقلیدی.
عشق می‌تواند جانشین همه‌‌ی نداشتن‌ها شود.
چه رنجی است! لذتها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی‌ها را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده‌ای است تنها خوش بخت بودن.
وقتی كه بود نمی دیدم . وقتی می‌خواند، نمی‌شنیدم…
وقتی دیدم كه نبود.. وقتی شنیدم كه دیگر نمی‌خواند.
تنها دو جا است كه هركسی خودش است، بستر مرگ و سلول زندان؛
هیچ‌گاه تنهایی و كتاب و قلم، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا كسی از من نخواهد گرفت.. دیگر چه می‌خواهم ؟
آزادی چهارمین بود كه به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند.
هر كس به میزانی كه به تنهایی نیاز دارد، عظمت دارد و بی‌نیازتر است.
من تنهایی را از آزادی بیش‌تر دوست دارم.
بد دردی است در انبوه خلق، تنها بودن و در وطن خویش، رنج غربت كشیدن.
وقتی یك روح از سطح زمان خویش بیشتر اوج می‌گیرد و از ظرف تحمل مردم زمان، بیشتر رشد می‌كند ، تنها می‌شود.
من از میان همه‌ی نعمت‌های این جهان، آنچه را برگزیده‌ام و دوست می‌دارم، تنهایی است؛
آدم ها همچون كوه‌ها همگی با همند و تنهایند.
در تمام عمرم جز تنهایی و تفكر و غم و عشق ، سرگرمی‌ای نداشته ام.
اگر تنهاترین تنها شوم، باز خدا هست.. او جانشین همه‌ی نداشتن‌هاست.

Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed3 comments:

Anonymous said...

تقدیم به همه‌ى شهدا، اسرا و مبارزان حقیقت‌طلب راه آزادی

بیتـــــا said...

بسیار زیباست این متن، متشکرم از زحمتی که کشیدید.
از اتفاق نوشته‌ی پائین را دیروز صبح پشت جلد کتابچه‌ای از «دکتر شریعتی» با نام «یک، جلوش تا بی‌نهایت صفر» می‌خواندم که در مقدمه‌اش «پوران شریعت رضوی» _همسر دکتر علی شریعتی_ توضیح داده "مخاطب این کتاب نسل نوجوانان است":
وقتی بخوای فقط برای «خودت» باشی، تنها باشی،
وقتی بخوای فقط با صفرها باشی،
عمر تو مثل یک خط منحنی، روی خودت دور می‌زنه،
مثل صفر، باز از آخر می‌رسی به اول! می‌مونی، می‌گندی،
مثل مرداب، مثل حوض، بسته می‌شی، مثل دایره،
مثل «صفر»!
اما اگر جلو «یک» بنشینی...؟
اگر بخوای فقط برای «یک» باشی،
از پوچی و از تنهایی دربیای، همنشین «یک» بشی...؟!
باید برای دیگران زندگی کنی.

Ali said...

متن بسيار زيبايي بود
اين شعر شاملو رو صفحه اول بعضي كتابهام نوشتم
كوه ها با هم اند و تنهايند
همچو ما با همان تنهايان
...

Post a Comment