Mountain

Taken by P.Forrev

Half Moon

P. by Steve Carter

Night Sky

For more information please click on the photo

Hoping for the Best
My own hope is, a sun will
Pierce the thickest could ever stretched;
That after last, return the first
Though a wide compass round be fetched;
That what began best, can't end worst
Nor what God blessed once, prove accurst.
امید من این است، که خورشید
زمانی تیره‌ترین ابرهای آسمان را خواهد شکافت
و پس از پایان آغاز می‌آید
اگرچه دوری بس عظیم باید طی شود؛
باور من بر این است که آنچه با نیکوترین نظام آغاز شد
نمی‌تواند به پست‌ترین عاقبت دچار شود؛
و ممکن نیست آنچه را که خداوند گرامی‌داشته
ملعون و مطرود از کار درآید.Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feedچیست آزادی

ما کشته می شویم.. ما زنده می‌شویم
ما از ورای کشـته شدن زنده می‌شویم

چیست.. چیست.. چیست.. آزادی
چیست آزادی؟

من درد در رگانم.. حسرت در استخوانم
چیزی نظیـر آتـش پیـچیده‌است در جـانم
ما به ظلمت گردن نمی‌نهیم
ما به چنگ سیاهی می‌رویم

ماه غمناک.. راه نمناک.. ماهی قرمز افتاده برخاک

غفلت سزای کیست؟ آیین تازه‌ای نبود مرگ.. ما زنده ایم
این درد مشترک را فریاد کن
این درد مشترک را فریاد کن


دندان ملتی روی جگر.. و بوی خون بی‌قرار در باد گذشت...
ای کاش می‌توانستم.. ای کاش...
خون رگان خودرا من قطره قطره بگریم

آی عشق.. آی عشق.. چهره‌ی آبیت پیدا نیست

آزادی اگر می طلبی غرق به خون باش
تنها دراین قفس خونین عاشق ماندن معنا دارد

ما کشته می شویم.. ما زنده می‌شویم
ما از ورای کشـته شدن زنده می‌شویمBalatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feedنگاهم مدام عوض می‌شود

نگاهم مدام عوض می‌شود..
مثلاً امشب، به کوک ساعت نیاز ندارم، درک خروس همسایه را از آمدن سحر جدی خواهم گرفت؛
فردا بجای آدم‌ها.. به راه‌ها و جاده‌هایی که قدم را به انتظار نشسته‌اند، نگاه می‌کنم.
به شاخه‌ای که می‌داند گنجشکی قرار است روی آن لانه بسازد و به باد که بال کبوتری را به بازی خواهد گرفت.
فردا کوزه‌ای، دخترکی را در کوهپایه‌ای دور انتخاب خواهد کرد تا با آن از چشمه آب بیاورد.
فردا صحنه‌ای غم‌انگیز منتظر گریه نشسته و قهقهه‌ی خنده‌ای در حنجره‌ای مانده
تا پای مردی شیک‌پوش و جدی روی پوست موزی لیز بخورد و بچه‌ای از خنده ریسه برود
چرا تا به حال به این فکر نکرده بودم که شن‌های ساحل روی هم تلنبار شده‌اند تا دریا تمام شود؟
نگاهم فردا به پلی خواهد بود که زمستان‌ها برای سیلاب شکلک در می‌آورد. به کلاغی که بدون چتر زیر باران راه می‌رود و به چمن‌هایی که پاهای بدون کفش کبوترها را قلقلک می‌دهند
فردا تو هم به پنجره‌ای نگاه کن که بیشتر از تو به میخک‌های باغچه نگاه می‌کند و به توت‌فرنگی که به چشم‌هایت لبخند می‌زند و دلخوش است تا فقط برای چند لحظه طعم دهان تو را می-خوش کند .
فردا به ماهیگیر نگاه نمی‌کنم، چرا فکر نکنم که ماهی به قلاب ماهیگیری زل خواهد زد و با بقیه به زبان ماهی‌ها خداحافظی کرده و خواهد گفت: « نوبت من هم رسید، خداحافظ دوستان!»
فردا به پروانه‌ای نگاه کن که حاضر است لای دفتر خاطرات تو خشک شود، و به چرخیدن کلاغ به دور خودش وقتی که جواهری از زیر خاک به او نگاه می‌کند.
چرا فکر نکنم که مثنوی سال‌ها آماده بود تا مولوی آن را بسراید؟ و ترانه‌ها به دنبال خواننده می‌گردند؟ آن درخت می‌دانست که روزی چوبی باریک در دست بتهوون خواهد شد تا به کمک آن سمفونی شماره ی نه را رهبری کند و جاودانه شود.
فردا به جای آب پاشی، به انتظار شمشاد‌ها برای مشتی آب نگاه خواهم کرد و به بوی تلخ سبزه‌اش که قرار است مشامم را پر کند.
تو هم به «بعد از ظهر» فردا نگاه کن که دو فنجان چای و لیمو و گپی دوستانه آن را به «غروب» می‌رسانند، و به کلاه کهنه‌ای که ترجیح می‌دهد روزهای آخر عمرش را بر سر یک مترسک در مزرعه‌ای دور باشد.
فردا شب باز کسی هست که به سونات مهتاب گوش دهد، اما ماه برای فرار از تنهایی در برکه‌ای پر از آب شنا خواهد کرد در حالی که سونات قورباغه را به سونات مهتاب ترجیح می‌دهد.
فردا روزی دیگر است و نگاهم می‌تواند عوض شود در حالی که چشم‌هایم همیشه میشی باقی خواهد ماند…Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to FeedI'm not grieving for youStay low..
Soft, dark, and dreamless
Far beneath my...
Nightmares and loneliness
I hate me..
For breathing..
Without you
I don't want to
Feel anymore for you

Grieving for you...
I'm not grieving for you
Nothing real love can't undo
And though I may have lost my way
All paths lead straight to you

I long to be like you
Lie cold in the ground like you

Halo
Blinding wall between us
Melt away and leave us alone again
Humming, haunted somewhere out there
I believe our love can see us through in death

I long to be like you
Lie cold in the ground like you
There's room inside for two
And I'm not grieving for you
I'm coming for you

You're not alone
No matter what they told you, you're not alone
I'll be right beside you forevermore

I long to be like you, sis
Lie cold in the ground like you did
There's room inside for two
And I'm not grieving for you
And as we lay in silent bliss

I know you remember me
I long to be like you
Lie cold in the ground like you
There's room inside for two
And I'm not grieving for you
I'm coming for you
Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to FeedMusic of the NightNight time, sharpens, heightens each sensation
darkness stirs and wakes imagination
silently the senses abandon my defenses
Softly, gently, night unfurls its splendor
grasp it, sense it, tremulous and tender
turn your face away from the garish light of day
turn your thoughts away from cold, unfeeling light
and listen to the music of the night.
Let your mind start a journey through a strange new world
leave all thoughts of the world you knew before
let your soul take you where you long to be
Only then can you belong to me.
Floating, falling, sweet intoxication
touch me, trust me, savor each sensation
let the dream begin, let your darkest side give in,
to the power of the music that I write
The power of the music of the night, of the night.
You alone can make my song take flight
Help me make the music of the night.Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to FeedDon't give up
Don't give up
It's just the weight of the world
When your heart's heavy, I
I will lift it for you
Don't give up
Because you want to be heard
If silence keeps you, I
I will break it for you
Everybody wants to be understood
Well I can hear you
Everybody wants to be loved
Don't give up
Because you are loved
Don't give up
It's just the hurt
That you hide
When you're lost inside, I
I'll be there to find you
Don't give up
Because you want to burn bright
If darkness blinds you I
I will shine to guide you
Don't give up
It's just the weight of the world
Don't give up
Everyone needs to be loved


Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to FeedThe girl who made you her own
Oh doubt in the girl by your side
She’s feeding your pride
As you go for a ride down the star mile

Worlds arise as she lets you come in
A duo begins
To the Hollywood din of lonely

And all the gold dust in her eyes won’t reform into rain
You had and lost the one thing
You kept in a safe place
Remember the face
Of the girl who made you her own
And how you left her alone

All’s well at the base of the hill
You might need to fill
a prescription to kill off the silence.

Look down from your tower on high and take in the night
Look her right in the eye
She’ll listen

Life comes to those that are true
The regular news
Over playing the blues with the light on

And if you burn the road that’ll lead you back to her in time
I'll watch you turn to stone
Can’t find the sublime

She’s moving on without you
The tide breaks
You watch the stars fade
They gather you back to their home
I guess it’s better than being alone


Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to FeedLiving to Love You
All we had was just one summer
Two lovers strolling in the park
But like they say the world keeps turning
As the leaves were falling we should fall apart
Now I'm waiting for the winter
To build a castle out of ice
And deep inside this massive building
There's a crystal lake of all the tears I cried
Baby for all my life
Don't you know that it's true
I'm living to love you
So baby don't think twice
If you feel what I feel
Trust your heart, do what I do
'Cause I'm living to love you
When you're gone, it's not forever
Cause you're remaining in my heart
So tell me why I feel this aching
Every time I think of you when we're apart
I admit that from time to time
I'm feeling insecure
And think I'm gonna lose my mind
Don't let it show, oh, no, no, no
I don't think I'll ever understand
That our loving should never have a happy end
So I'm really gonna try my best
To let you know
When the final day comes
I know the angels
They will see my smile
And if they wanna know the reason
I will tell them why
Baby for all my life
I'm living to love you
Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to FeedCatch me Before I fall


Before I fall too fast
Kiss me quick
But make it last
So I can see how badly this will hurt me
When you say good bye

Keep it sweet
Keep it slow
Let the future pass
And don't let go
But tonight I could fall to soon under this beautiful moonlight

But your so hypnotizing
You got me laughing while I sing
You got me smiling in my sleep
And I can see this unraveling
And your love is where I'm falling
But please don't catch me

See this heart
Won't settle down
Like a child running scared from a clown
I'm terrified of what you'll do
my stomach screams just when I look at you

Run far away
So I can breath
Even though your far from suffocating me
I can't set my hopes to high
Cuz every hello ends with a goodbye

And if this is love
Please don't break me
I'm giving up
So just catch meBalatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feedطاقت بیار رفیق

طاقت بیار می‌شه شنید.. خندیدن دلخواه رو
تو زنده می مونی رفیق.. طاقت بیار این راه رو
طوفانو پشت سر بذار.. اون سمت ما آبادیه
این زمزمه تو گوشمه.. فردا پر از آزادیه

طاقت بیار رفیق
دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق
خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق
ما هردو بی‌کسیم
طاقت بیار رفیق.. داریم می‌رسیم

دنیا اگه تاریک شد.. دستای فانوسو بگیر
با من بیا با من بیـا.. چیزی نمونده از مسیر
سرما و سوز برف رو.. آهسته پشت سر بذار
امروز وقت خواب نیست.. ما با همیم طاقت بیار

طاقت بیار رفیق
دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق
خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق
ما هردو بی‌کسیم
طاقت بیار رفیق
داریم می‌رسیم-P-V

Balatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed